Subsidies gewoon geregeld

Wat betekent WBSO combineren met de innovatiebox?

 • Ontwikkelt uw onderneming vernieuwende producten, processen of programmatuur? Dan helpen wij u graag om daar WBSO (een vermindering van loonbelasting) op aan te vragen. We kennen deze regeling door en door, en regelen het van A tot Z voor u.  
 • Met een toegekende WBSO heeft u mogelijk toegang tot de innovatiebox. En dat betekent dat u minder vennootschapsbelasting betaalt.

De fiscale instrumenten WBSO en innovatiebox belonen bedrijven die innovatief zijn. De beide instrumenten bestaan al vele jaren, en, nog belangrijker, het ziet er naar uit dat ze nog vele jaren zullen blijven bestaan.

Het zijn inmiddels goed uitgelijnde regelingen, waar u op kunt bouwen. De tijd die er voor u mee gemoeid is om aan deze regelingen te voldoen mag laag genoemd worden, en wat het u financieel oplevert is de moeite waard.

Wat is de Innovatiebox?

De innovatiebox houdt in dat uw innovatieve winst belast wordt met 9 % vennootschapsbelasting in plaats van 19 % (eerste schijf) of 25,8 % (tweede schijf). Het is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. De innovatiebox mag toegepast worden op uw winsten voor zover die zijn voortgekomen uit WBSO projecten of octrooien. Als uw winst laag is kunt u gebruik maken van de forfaitaire regeling, als uw winst hoog is, is het aantrekkelijk om met de belastingdienst afspraken te maken voor een aantal jaren om de innovatieve winst tegen 9% te belasten (middels een vaststellingsovereenkomst). Een voordeel dat u niet wilt laten liggen.

WBSO in combinatie met innovatiebox

Voor ons zijn WBSO en innovatiebox dagelijkse kost. Wij schetsen hierna enkele voorbeelden van toepassingen van de innovatiebox.

 1. Eerst gebruik maken van het forfait, en daarna in latere jaren gebruik maken van een vaststellingsovereenkomst

  Een klant in Noord Brabant ontwikkelt diverse nieuwe producten waarvoor wij WBSO ’s hebben aangevraagd en toegekend hebben gekregen over een lange reeks van jaren. Gedurende een aantal jaren hebben we gebruik hebben gemaakt van de forfaitaire regeling van de innovatiebox. Inmiddels is de winst van de klant stijgende, en daarom hebben wij in samenspraak met de klant, zijn accountant en de belastingdienst een zogenoemde vaststellingsovereenkomst opgesteld, waardoor de winst op de innovatieve producten volgens deze overeenkomst belast gaat worden tegen 9% in plaats van 25,8%.

  De productgroepen waarvoor een WBSO-verklaring is afgegeven, worden in de boekhouding apart weergegeven, waardoor precies te zien is hoeveel vennootschapsbelasting er bespaard gaat worden.
 2. Meteen een vaststellingsovereenkomst

  Een klant in Zeeland ontwikkelt een nieuw product, waarvoor wij WBSO hebben aangevraagd en toegekend hebben gekregen. We hebben voor deze klant meteen bij de eerste WBSO beschikking een vaststellingsovereenkomst met de belastingdienst afgesproken, waardoor het voordeel van de innovatiebox meteen is ingegaan. Inmiddels hebben wij de overeenkomst met de belastingdienst met vijf jaar verlengd.
 3. Hoge besparingen op te betalen vennootschapsbelasting

  Voor een klant in Gelderland verzorgen wij reeds sinds 2008 zijn WBSO-aanvragen, en hebben wij sinds 2010 geregeld dat gebruik gemaakt wordt van de innovatiebox door middel van een vaststellingsovereenkomst met de belastingdienst. Inmiddels zijn wij met de klant en met de belastingdienst in gesprek om de vierde opeenvolgende vaststellingsovereenkomst op te stellen. Omdat de omzet en winst van deze klant sterk gestegen zijn, mag de besparing van te betalen vennootschapsbelasting hoog genoemd worden.

Vennootschapsbelasting, innovatiebox; artikelen 12b tot en met 12bg